Droga wolnomyśliciela

Droga wolnomyśliciela

Wiele osób, próbuje ze mną dyskutować i tu rodzi się problem, ponieważ monologi moich adwersarzy, osadzone są, na podstawie wpojonej im – indoktrynacji edukacyjnej …

… I nie jest to dysput logiczny, lecz płytki potok i emocjonalny ocean, utopijnej argumentacji, uzależnionej od przyswojonej dozy poprawności polityczno – religijnej – zagubionego w kłamstwie ćpuna … , wygłaszającego hymny i treny pochwalne, na temat – hołubionej ideologii, sprzedawanej masom niewolników i najemników, poszukujących w fetyszu władzy, mamona, przewagi, podziału i siły … nowej ideologi egoizmu, ponieważ przez tysiąclecia zniewolenia, zatracili oni moralność, wolność, równość, altruizm i duchową tożsamość, tworzącą samostanowienie i co najważniejsze samoograniczenie …

I cóż ma robić, taki gość jak ja, w świecie iluzji, w którym logika, opiera się na dogmacie pustej i zmiennej teorii matematycznej lub zlepce teorii i kłamstw historycznych, uczących lojalności plebsu, względem światowej władzy – hierarchii, nad hodowlanym stadem głupców … ?

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

http://samostanowienie.blogspot.com/2018/01/mit-wiary-naukowej-czyli-autorytet-i.html

IMG_3703

Nikt, nie zauważa murów cywilizacji obozowej, nazywanych granicami, wysublimowanymi podziałami, ubranymi w drelichy – przynależności ideologicznej, społecznej, kult-ur-owej, czy religijnej …

Kult -ur – a – teatralna, budowana na mocy, rodzącej wiarę w siłę wyjątkowych, od plebsu jednostek, zniszczyła tożsamość gatunku ludzkiego, do której przypisano rdzennie – prawo naturalne, równość i wolność.

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/05/creatrix-bog-czyli-vagina.html

Owa kult – ur – a, zmieniła gatunek równych wolnomyślicieli, w stado kontrolowanych baranów, podległych sile zwierząt pasterskich, hołdujących prawu natury – zwierząt, przedkładających siłę, fetysz i wyzysk, nad rozum, równość oraz wolność …

I nawet, gdyby uczyć tego w tak zwanych – szkołach od podstaw, nie uda się z wiernego zwierzęcia i kontrolowanego buntownika, anarchisty, czy ateisty, zrobić wolnego i równego człowieka, ponieważ – dekonstrukcja, zmieniła znaczenie opisowe słów, myśli i działań … w kloakę kłamstw, opisujących ideologie, iluzji życia hierarchicznego …

https://samostanowienie.blogspot.com/2016/07/wiedza-edukacja-autorytatywna.html

https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/14/ideologia-poprawnosci-politycznej-dekonstrukcja-i-promocja-cenzury/

Słowa, są dziełem lechitów – wolnych i równych sobie mędrców i wiedźm, jednak zdekonstruowany język, uległ sile łaciny, angielskości … i multikulturowości, bezwartościowych języków, w których nie ma głębszej symboliki słownej i symbolicznej, lecz płytką uniwersalność, dążąca do dowolnie tłumaczonych uproszczeń, prowadzących niewolnika do wtórnego analfabetyzmu myślowego i słownego, prowadzącego do działania pozbawionego logiki, opartej na prawdziwym znaczeniu słów i symbolice myśli.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/16/szkola-i-slowo/

IMG_3904

Nie mam zamiaru, dostosowywać się do wirusa choroby psychicznej, zwanej poprawnością polityczną, ponieważ, tylko droga samotnika łączącego myśl, symbol słowa i kunszt działania, jest, była i będzie coś warta … w rzeczywistym, wolnym, równym i samoograniczającym się świecie …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/afd
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/dydymus
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy