Niepodległość, czym jest niepodległość ?

Niepodległość, czym jest niepodległość ?

Niepodległość, nie ma nic wspólnego z wolnością, ponieważ państwo jest konstruktem scenicznym opartym na psychologii i sile, mającym na celu zapewnienie elitom władzy, za pomocą, której kontroluje się nieświadome i zdekonstruowane stado niewolników …

Zauważ, ze tego typu surrealistyczna koncepcja, pcha społeczeństwa do akceptacji idei tworu państwowego (będącego antytezą równości) i jego hierarchii, co ma bezpośredni związek z ideą (poprzedzająca niepodległość) wojny, bez której, owego rytuału niepodległościowego nie byłoby wcale, tak, jak nie byłoby owej wojny, celowego podziału, państwowości i innych tworów teatralnych, zmieniających tożsamość w tradycje władzy nad ludem …

Ciąg sprefabryjowanych zdarzeń, pcha społeczeństwa do teoretycznie logicznego rozwiązania, jakim jest bezpośredni udział elit w montażu sceny teatru greckiego, wpychającego nieświadome społeczeństwa do jaskini platońskiej, w której cienie powtarzającej się przeszłości, są spostrzegane jako realny obraz rzeczywistości …

Nie ma tu żadnej prawdy i żadnej realnych wydarzeń, jest tylko spektakl podziału, w którym tak chętnie bierzecie udział przy aplauzie elit i ich najemników, utwierdzających was, w autorytarnym nakazie wiary w iluzoryczną rzeczywistość, otaczających was wydarzeń …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/09/patriotyzm-to-nie-wolnosc.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/11/czym-rozni-sie-patriotyzm-od.html

Reklamy